Filing Requirements » Vietnam

Patent for Inventions/Utility Solution

 

Thông tin và tài liệu yêu cầu ·         Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
·         Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả sáng chế;

·         Quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn của đơn ưu tiên (nếu có);

·         Bản mô tả sáng chế;

·         Giấy ủy quyền cho văn phòng Ân nam.

 

Thời gian từ lúc nộp đơn đến lúc cấp bằng Sáng chế

·         Từ 2 - 3 năm
Thủ tục và quy trình nộp đơn ·         Tiếp nhận đơn Sáng chế
·         Thẩm định hình thức

·         Công bố đơn

·         Thẩm định nội dung

·         Phản đối (nếu có)

·         Cấp/ từ chối văn bằng bảo hộ

 

Bảng giá đăng ký Sáng chế/ giải pháp kỹ thuật tại Việt Nam 2020

 

Liên hệ chúng tôi qua email dưới đây để biết thêm chi tiết:

·         mail@annamlaw.com.vn
·         annamlaw@vnn.vn
Thời hạn bảo hộ ·         20 năm (bằng sáng chế), 10 năm (bằng giải pháp hữu ích) kể từ ngày nộp đơn.

 

 

 

Đối tượng không được cấp bằng sáng chế

·         Phát minh, lý thuyết khoa học, phương pháp toán học;
·         Sơ đồ, kế hoạch, quy tắc và phương pháp để thực hiện các hoạt động trí óc, huấn luyện vật nuôi, trò chơi, kinh doanh; chương trình máy tính;

·         Cách thức thể hiện thông tin;

·         Giải pháp chỉ mang đặc tính thẩm mỹ;

·         Giống thực vật, giống động vật;

·         Quy trình sản xuất thực vật, động vật chủ yếu mang bản chất sinh học mà không phải là quy trình vi sinh;

·         Phương pháp phòng ngừa, chẩn đoán và chữa bệnh cho người và động vật.

 

Link tham khảo

 

Filing Requirements Patent for Inventions/Utility Solution in Viet Nam

View all