Filing Requirements » Vietnam

Trademarks

 

Yêu cầu

 • Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của Người nộp đơn (Công ty hoặc cá nhân);
 • Quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn của đơn nước ngoài ban đầu được yêu cầu ưu tiên (nếu được ưu tiên);
 • Mẫu nhãn hiệu

 

Thời gian đăng ký nhãn hiệu

 • Tối thiểu từ 12 đến 16 tháng

Thủ tục và quy trình nộp đơn

 • Tra cứu khả năng đăng ký nhãn hiệu
 • Nộp đơn đăng ký nhãn hiệu
 • Thẩm định hình thức
 • Công bố đơn
 • Thẩm định nội dung
 • Phản đối (nếu có)
 • Cấp/ từ chối văn bằng bảo hộ 

Bảng giá đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam 2020

 

Liên hệ chúng tôi qua email dưới đây để biết thêm chi tiết:

Các nhãn hiệu có khả năng đăng ký

 • Nhãn hiệu dưới dạng chữ cái, từ ngữ, hình ảnh, hình vẽ hoặc sự kết hợp của các yếu tố đó được thể hiện bằng một hoặc nhiều màu sắc.

 

Số lượng nhóm

 • 45 nhóm (Bảng phân loại quốc tế NICE)

*Có thể nộp 1 đơn bao gồm nhiều nhóm sản phẩm/dịch vụ

Tài liệu cần thiết

 • Bản gốc giấy uỷ quyền có chữ ký của người nộp đơn (không cần công chứng)
 • Fax / bản sao Giấy ủy quyền được chấp nhận khi nộp đơn, với điều kiện là bản gốc được yêu cầu trong vòng tối đa ba (03) tháng kể từ ngày nộp đơn.

 

Thời hạn bảo hộ

 • 10 năm kể từ ngày nộp đơn

Thời gian sử dụng nhãn hiệu tránh trường hợp bị HUỶ

 • Nhãn hiệu đã được cấp văn bằng bảo hộ có thể bị yêu cầu huỷ bỏ bởi bên thứ 3 nếu không được sử dụng trong vòng 5 năm liên tiếp trước ngày có yêu cầu chấm dứt hiệu lực (nếu không có lí do chính đáng)

Link tham khảo

 

Filing Requirements Trademarks in Viet Nam

View all