Filing Requirements » Vietnam

Industrial Designs

 

Thông tin và tài liệu yêu cầu

 • Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của người nộp đơn;
 • Tên đầy đủ, địa chỉ và quốc tịch của tác giả kiểu dáng;
 • Quốc gia, số đơn và ngày nộp đơn của đơn ưu tiên (nếu có);
 • Bộ ảnh chụp hoặc hình vẽ: tổng thể, bên phải, bên trái, phía trước, từ sau, trên xuống, dưới lên;
 • Giấy ủy quyền cho văn phòng Ân Nam.

Thời gian từ lúc nộp đơn đến lúc cấp bằng Sáng chế

 • Khoảng 1 năm

Thủ tục và quy trình nộp đơn

 • Tiếp nhận đơn Sáng chế
 • Thẩm định hình thức
 • Công bố đơn
 • Thẩm định nội dung
 • Cấp/ từ chối văn bằng bảo hộ

 

Bảng giá đăng ký Sáng chế/ giải pháp kỹ thuật tại Việt Nam 2020

 

Liên hệ chúng tôi qua email dưới đây để biết thêm chi tiết:

Thời hạn bảo hộ

 • 5 năm kể từ ngày nộp đơn. Gia hạn lần, mỗi lần 5 năm.

Link tham khảo

 

Filing Requirements Industrial Designs in Viet Nam

View all