Design

ĐĂNG KÝ KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP TẠI VIỆT NAM

THÔNG TIN CHUNG

 

NGƯỜI NỘP:

Người tạo hoặc người được giao; người được chuyển nhượng có thể là cá nhân hoặc một công ty. Hai hoặc nhiều bên có thể áp dụng chung.

TÍNH MỚI: Phổ biến mới lạ.

PHẠM VI: Việc bảo vệ chỉ liên quan đến sự xuất hiện trực quan của bài viết.

HẠN BẢO VỆ: 5 năm kể từ ngày nộp đơn và có thể gia hạn thêm hai năm liên tiếp trong năm năm, phải trả phí gia hạn.

 

THỦ TỤC THẨM ĐỊNH:

Phải mất một (01) tháng kể từ ngày nộp đơn đăng ký để kiểm tra để hình thành và chín (09) tháng kể từ ngày công bố đơn đăng ký để kiểm tra về chất. Tuy nhiên, trên thực tế, có thể mất khoảng một năm từ khi nộp đơn để cấp bằng sáng chế thiết kế.

 

CÔNG BỐ:

Trong tháng thứ hai của ngày chấp nhận đơn đăng ký để hình thành, bản vẽ và / hoặc hình ảnh của thiết kế sẽ được công bố trong Bản tin Sở hữu trí tuệ.

 

YÊU CẦU NỘP ĐƠN

  • Giấy ủy quyền, được ký bởi người được ủy quyền của người nộp đơn, phải ghi rõ tên và chức danh. Giấy ủy quyền có thể được nộp bằng fax vào ngày nộp đơn, với điều kiện là bản gốc được nộp trong vòng 02 tháng kể từ ngày nộp đơn.
  • Một bộ bản vẽ hoặc hình ảnh cho mỗi phương án của thiết kế bao gồm các khung nhìn sau: phối cảnh, trên, dưới, trước, sau, phải, trái (07 phtos / bản vẽ). Kích thước của ảnh hoặc hình vẽ không được nhỏ hơn 9cm x 12 cm và không quá 21cm x 29 cm.
  • Tên và địa chỉ của Người nộp đơn và Nhà thiết kế
  • Nếu một thiết kế có dấu hiệu vốn có thể đăng ký là nhãn hiệu, người nộp đơn phải cung cấp các tài liệu, (ví dụ: bản sao Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu do Văn phòng Bằng sáng chế Việt Nam hoặc Hợp đồng cấp phép nhãn hiệu đã đăng ký với Văn phòng Bằng sáng chế Việt Nam), Nói rằng nhãn hiệu được đặt trên thiết kế thuộc về người nộp đơn.
  • Chỉ định của Phân loại thiết kế Locarno  
  • Bản sao công chứng của đơn nộp đơn đầu tiên được yêu cầu ưu tiên.  


* LƯU Ý:

  • Giấy ủy quyền chung (Tiêu đề của kiểu dáng không được ghi trong Giấy ủy quyền chung) có thể đươc chấp nhận nộp nhiều đơn kiểu dáng nhau đại diện người nộp đơn. 
  • Không cần công chứng Giấy ủy quyền
  • Một đơn kiểu sang công nghiệp có thể nộp cho một kiểu dáng chính và các phương án của kiểu dáng này